מפלס הרעב: 15 מסעדות מומלצות בצפון מסביב לכנרת - מסעדות מומלצות - הארץ