מה קורה כשמכליאים ממוצע ובינונית? תכירו: היוז'ור המצוי - תרבות - הארץ