ואז, בקיץ 1923, נדלקו נורות החשמל בתל אביב - תרבות - הארץ