אגודת הסטודנטים בב"ש אסרה על הקרנת "בילעין חביבתי" - תרבות - הארץ