מבנה פילבוקס בירושלים הועתק בשלמותו - אדריכלות - הארץ