מעקב |

כך מבצר ד"ר חיים פרלוק את שליטתו במועצה לתרבות ואמנות

מינוי חבר מדור ללא ידיעתו של היו"ר שלו; ניסיון בהול לאייש מדור אחר, למרות חשש לניגוד עניינים; הוראה המונעת בפועל מאנשי משרד החוץ להשתתף בפגישות מקצועיות הנוגעות להם. בעקבות תחקיר "גלריה", שהצביע על התנהלות בעייתית של המועצה לתרבות ואמנות תחת ניהולו של היו"ר חיים פרלוק, הגיעו ל"הארץ" עדויות נוספות

תמר רותם
תמר רותם

תגובות