בדיקת "הארץ" |

בניגוד לחוק, מחצית המוזיאונים הגדולים אינם מספקים מידע בערבית

אחד הקריטריונים לקבלת תמיכה ממשרד התרבות הוא הצגת מידע בשפה הרשמית השנייה של ישראל. אחד המנהלים: "אין לנו מידע, כי לא צריך להיות"

רויטל בלומנפלד
רויטל בלומנפלד

תגובות