יצחק לאור
יצחק לאור

על אנשים גדולים כמוהו אמר המדרש: "כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו". מתישהו ב-2010 קיבלנו שירים ל"מטעם" מבחור בשם ליאור דיין. בתחילה לא ידעתי מיהו. אהבתי את השירים והתכתבנו לגבי הניקוד, העריכה והפרסום שלהם. אחר כך נודע לי גם הייחוס.

ליאור היה אז בלוס אנג'לס, אצל אמו, כשהגיע ערב לכבוד הגיליון הראשון שבו התפרסמו שיריו. הוא הציע לי, בדחילו ורחימו, לבקש מאביו לקרוא שיר שלו, של הבן, באותו ערב תל אביבי. עשיתי את מבוקשו.