המיניות של מיה חטאב איימה על החברה הדתית, אז היא עשתה עליה סרט - קולנוע - הארץ