הארי פוטר ואוצרות המוות חלק 2: בחינת בגרות למעריצים - ביקורת סרטים - הארץ