מההתאהבויות בסטודיו ועד הטענות נגד עריצותו בעולם המחול: אוהד נהרין מתמסר למצלמה בסרט חדש - מחול - הארץ