מתי אומרים לבגדים "זה לא אתם, זה אני" - אופנה - הארץ