מסעדת "וידה לוקה" בחיפה: נכשלת בכל מנה ומנה, ביקורת - גלריה - הארץ