ב"ירמיהו 7" בתל אביב אי אפשר לסמוך אפילו על הבינוניות, ביקורת - גלריה - הארץ