מסעדת "אנג'ליקה" בירושלים, כב לא מרשימה כמו בעבר, ביקורת - גלריה - הארץ