"שה קורין" בתל אביב: פלמית למתחילים, ביקורת - הארץ