הדבש עדיין שומר על מעמדו במטבח היהודי - לימור לניאדו תירוש - הארץ