מסעדת ברטי בקינג ג'ורג' בתל אביב: אי אפשר לבוא בטענות, ביקורת - אוכל - הארץ