"הסדנא" בירושלים: על היחסים המתחרפנים בין מסעדה לאוכל, ביקורת - אוכל - הארץ