"מעיין הבירה", חיפה | מייסד: נחום מאיר, 1950 - אוכל - הארץ