"אל ג'נינה", נצרת | מייסד: עוללה ראוף (אבו מאהר), 1945 - אוכל - הארץ