מסעדת "הניצחון", אשקלון | מייסד: ישעיהו לבושור, 1949 - אוכל - הארץ