"קפה בתיה", תל אביב | מייסדת: בתיה יום טוב, 1941 - אוכל - הארץ