"סמי וסוסו" באר שבע | מייסד: מרסל לרר, 1970 - אוכל - הארץ