"מסעדת הדגים עין גב" | מייסד: גרשון כהן 1941 - אוכל - הארץ