"בית לישנסקי", מטולה | מייסדת: מלה לישנסקי, 1936 - אוכל - הארץ