"אבו מישל", לוד | מייסד: מישל אבו טבית, 1956 - אוכל - הארץ