מפגש קצוות: רחל טלשיר עם הבעלים של יועזר בר יין - הארץ