"אדון כהן": מסעדה עממית שעוד תהפוך למוסד - אוכל - הארץ