דו"ח הממונה ליישום חוק הספרים: סימני התאוששות בענף

הדו"ח הגנוז של הוועדה המלווה את יישום החוק מטעם משרד הכלכלה, שהגיע לידי "הארץ", מצביע על עלייה במכירת ספרים מוגנים וירידה זעומה במחירים — תמונה שונה מזו שמציגה השרה רגב

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שבוע הספר בתל אביב, בשנה שעברה
שבוע הספר בתל אביב, בשנה שעברה. דו"ח משרד הכלכלה ודו"ח ועדת הבדיקה שמינתה רגב נותרו חסויים לציבורצילום: תומר אפלבאום

ב–25 למאי תתכנס ועדת החינוך של הכנסת לדון בהצעת החוק לביטול חוק הספרים. ההצעה לביטול, שהגיש ח"כ יואב קיש (הליכוד) ומקדמת במרץ שרת התרבות מירי רגב, מתבססת על כך שהחוק פגע לכאורה באזרח והעלה את מחיר הספרים, אך לא סייע לסופרים. אלא שלידי "הארץ" הגיע דו"ח הוועדה המלווה את יישום החוק, שנועד להתפרסם בתחילת החודש ומשום מה נגנז. נתוני הדו"ח, שנאספו על ידי משרד הכלכלה ונכתב על ידי הממונה על יישום החוק מטעם המשרד, דני טל, מעלים תמונה שונה, או לכל הפחות מורכבת.

חוק הספרים חוקק לפני כשנתיים כהוראת שעה לשלוש שנים. הסעיף המרכזי בחוק הוא קיבוע מחירם של ספרים חדשים לתקופה של שנה וחצי, במהלכה לא ניתן למכור אותם במבצעים. כדי לבחון את החוק מינתה בחודש יוני האחרון השרה רגב ועדה מטעמה, שחבריה נחשפו לדו"ח משרד הכלכלה. דני טל הוא אחד מחברי הוועדה. כפי שפורסם ב"גלריה" בתחילת החודש, פרט לחבר אחד בוועדה — מנכ"ל משרד התרבות, יוסי שרעבי — תמכו כל יתר חברי הוועדה בהותרת החוק על כנו או בעריכת שינויים מסויימים בו. רגב, בכל מקרה, הודיעה זה מכבר שהיא דוחה את המלצות הוועדה שמינתה וכי היא תפעל לביטול החוק. באופן מתמיה, דו"ח הממונה על יישום החוק, כמו גם דו"ח ועדת הבדיקה שמינתה רגב — נותרו חסויים לציבור. כעת נחשפים נתוני דו"ח משרד הכלכלה הודות לפעילותה של חברת הכנסת תמר זנדברג. מהדו"ח עולה תמונה של תעשייה המצויה באי יציבות ולמרות זאת מפגינה סימני התאוששות מעודדים.

ב–2015, כך על פי הדו"ח, חלה ירידה של 5% ביציאתם של ספרים חדשים לאור לעומת ממוצע חמש השנים שקדמו לה. ב–2015 יצאו לאור 4,987 ספרים, לעומת 5,584 ב–2014. עם זאת, לפי הדו"ח, מכלל הספרים שנמכרו ב–2015 שיעור הספרים המוגנים עמד על 23%, זאת לעומת 15% ב–2014, כלומר התאוששות מרשימה. מחיר הספרים המוגנים ירד בשקל אחד — מ–68 שקל ב–2014 ל–67 שקל ב–2015. באשר למחירם של ספרים לפני החוק ואחריו, הרי שמחירו הממוצע של ספר שאינו מוגן ירד מ–48 שקל ב–2014 ל–44 שקל ב–2015. מחירם הממוצע של ספרים בכלל ירד מ–51 שקל ב–2013 ל–49 שקל ב–2015.

נתון מעניין במיוחד מתייחס לספרים חדשים שסיימו את התקופה בה מחירם היה מוגן. זהו נתון שניתן היה לחקור רק השנה, החל מחודשי הסתיו, אז יצאה מסה של ספרים מתקופת ההגנה. על פי הדו"ח, "נמצא כי לאחר תקופת ההגנה מתקיים עניין צרכני גבוה בספרים אלה, והם נמכרים בהיקפים גבוהים" (נתוני המכירה הממשיים הם סוד מסחרי ואינם מופיעים בדו"ח, ג"א).

אחת הטענות לגבי השפעת החוק נוגעת להיקפי המכירה של ספרי ילדים ושל ספרות ביכורים. גם בעניינים אלו מציג הדו"ח מראה מורכב. על פי המדידה ברשתות סטימצקי וצומת ספרים, ב–2015 כשליש מהספרים החדשים שנמכרו הם ספרי ילדים וכ–27% הם ספרות מתורגמת. שיעור מכירת ספרות המקור מתוך הספרים המוגנים עמד על 18%. על פי הדו"ח, מכירתם של ספרי ילדים מכלל הספרים המוגנים עומדת על 27%, וזוהי התאוששות לעומת 21% ב–2014. הדו"ח מציין גם את השפעתו של פרויקט "ספריית פיג'מה", המחלק לילדים ספרים בלמעלה ממיליון עותקים, על מצב השוק. אשר לספרות ביכורים, חלה ירידה קטנה ביציאת ספרי ביכורים לאור: 1,478 ב–2015 לעומת 1,543 ב–2014. נתוני ההכנסה לסופרים, שעל פי החוק חלקם ברווחים מהמכירה גדל, יתקבלו רק במהלך החודש הבא.

נתון מורכב נוסף העולה מהדו"ח מתייחס למכירות הספרים הכוללות. כמות הספרים שנמכרו ב–2015 פחתה ב–12% לעומת הכמות שנמכרה ב–2013, אך מעודד לגלות שהכמות גדולה ב–10% מנתוני 2014. כמו כן, ההכנסות מהמכירות גדלו ב–2015 בכ–6% לעומת ההכנסות מהמכירות בשנת 2014. היקף ההכנסות ל–2015, מציין הדו"ח, "עמד על אותו היקף הכנסות מול 2013".

ח"כ זנדברגצילום: אמיל סלמן

עוד נתון מעניין עוסק בהתפלגות המכירה בין הרשתות לערוצי שיווק אחרים — חנויות פרטיות, מכירה מקוונת וספרים דיגיטליים. אחת ממטרות החוק היתה להביא לירידה בכוחן של הרשתות הגדולות, סטמצקי וצומת ספרים, ולהביא לפריחה בקרב חנויות הספרים הפרטיות וערוצי השיווק המקוונים. נדמה שמטרה זו הושגה: על פי הדו"ח, ב–2012 עמד חלקם של ערוצי המכירה האלטרנטיביים על 23%. ב–2015 גדל השיעור ל–37% וחלקן של הרשתות ירד ל–63%. שיעור הספרים הדיגיטליים שנמכרו מאז כניסת החוק לתוקפו, מציין הדו"ח, זינק פי ארבע. ועוד לגבי הרשתות, אחד מסעיפי החוק החשובים נוגע לתיעדופן של הוצאות שיש להן חלק ברשת, למשל, כנרת זמורה־ביתן שלצד הוצאת מודן היא מבעליה העיקריים של רשת "צומת ספרים". בעבר תוגמלו מוכרים בחנויות "צומת ספרים" עבור מכירת ספרים מהוצאות לאור המחזיקות ברשת, וספריהן הובלטו בתצוגה. בדו"ח נמצא כי "חלקם של המוציאים לאור הבעלים ברשת 'צומת ספרים' (...) במכירות הספרים ברשת פחת מ–45% כנדרש בחוק".

הדו"ח שם דגש על בעיה שלא טופלה במסגרת החוק: יכולת המיקוח הלא קיימת של הוצאות הספרים מול שתי הרשתות החזקות המתפקדות כדואופול. עניין זה, סברו גם חברים בוועדת הבדיקה שמינתה רגב ולהם שותפים גם רבים בתעשיית הספרים והמו"לות, הוא לקונה בחוק שיש לתקן בחקיקה. דו"ח הממונה על יישום החוק מוסיף פרטים ונתונים המחזקים סברה זו. כך, מסביר הדוח "בשנת 2015 לא התקיים כמעט משא ומתן על גובה שיעור ההנחה (שאותה דורשות הרשתות — ומקבלות — מהוצאות הספרים עבור שיווק ספריהן, ג"א) בין הצדדים, אשר חתמו למעשה על הארכת תוקף ההסכמים שנחתמו לשנת 2014". בנוסף, מספר הדו"ח, רשתות הספרים דרשו וקיבלו הנחה גבוהה במיוחד מהמו"לים עבור הספרים שאינם מוגנים, כך ש"עבור מוציאים לאור שעיקר הכנסותיהם ממכירת ספרים ישנים, מדובר בשחיקת חלקם היחסי בהכנסות ממכירת ספרים". עניין זה מונע את "גלגול הגידול בהכנסות הממוצעות לספר, ממנו נהנות רשתות הספרים, לתקבולי המו"לים, ומשפיע גם על היקף התמלוגים המועברים לסופרים בגין מכירת ספרים שאינם מוגנים בחוק".

"נתוני שוק הספרים ל–2015 הם ההצדקה הברורה ביותר לצורך בשנת מבחן נוספת, בדיוק כמו שקובע החוק", אומרת ח"כ זנדברג. "הנתונים מראים כי השוק עדיין לא יציב, שיש שיפור במדדים שונים ושטענות המתנגדים לתרחישים שחורים מוגזמות ולא מבוססות על מה שקרה בפועל. הדבר הנכון יהיה להמשיך ולבחון את החוק במשך שנה נוספת ולתקן את מה שדרוש תיקון. לצערי, שרת התרבות מעדיפה לזרוק הכל לפח וזאת בניגוד למה שעולה מהנתונים ובניגוד לעמדת הוועדה המייעצת שהיא עצמה מינתה ושכעת היא אוטמת את אוזניה להמלצותיה. הנתונים לא מעניינים את השרה, היא באה עם אג'נדה ועמדה שנקבעה מראש וזאת התוצאה".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ