משרד העיצוב הפריזאי שמתעב ביקורת ולא מציית ללקוחותיו - מוזיקה - הארץ