המקל והגבר: כך התערער מעמדו של שרביט הניצוח - מוזיקה קלאסית - הארץ