כשהתזמורת מתחילה לנגן את היצירה הלא נכונה - תיבת תהודה - הארץ