רלבנט

"נג'ם ואסמר", צילום של
האשם אל־מדני, שנות ה– 50 .
סיפר את סיפורם של תושבי
צידון
איל שגיא ביזאוי