אנשים קשים: לדור שלא ידע את יוסף בר יוסף - לוח הצגות - הארץ