קורונה

משרד הבריאות צפוי כי ישלים בחודש הבא את ההכנות להפעלת אמצעי המעקב על מי שאינו מחוסן ומבקש שלא להיכנס למלונית קורונה. הפעלת התוכנית מותנית בהקמת ממשלה חדשה

עידו אפרתי

קורונה בישראל

מתחסנים
מנה ראשונה
מנה שנייה
מתוך כלל האוכלוסייה
נדבקים
מתים
אחוז חיוביים
במצב קשה

הסבר על חישוב הנתונים

מתחסנים

מספר המתחסנים מתייחס לסך הישראלים שקיבלו לפחות מנה אחת. הנתונים אינם כוללים פלסטינים בגדה המערבית ובעזה.

מקרים חדשים ביום

הגרף מציג את מספר הנדבקים החדשים בכל יום. קו המגמה מייצג ממוצע נע של מספר הנדבקים החדשים בנרמול שבועי. לחיצה על שורה בטבלה תחליף את נתוני הגרף.

מקרים חדשים ביום:

קורונה בעולם

נדבקים

מאתמול

מתים

מאתמול
נדבקים מאתמול מתים

עוד כתבות