הרשות השניה תפקח על ילדים שישתתפו בתכניות ריאליטי - ילדים - הארץ