ספרים

בפסיקתו של אהרן ברק משנת 1986 שהחלה את המהפכה השיפוטית בבית המשפט העליון הוא הסתמך על "אימרתו של בלזק, כי חוסר האמון בשפיטה הוא תחילת סופה של החברה". אלא שאילו באמת קרא את בלזק ואת רומאן התככים שממנו ציטט היה מגלה שהדברים נאמרו שם באירוניה אכזרית כדי לתאר עד כמה מערכת המשפט אינה ראויה לאמון הציבור וכיצד העיתונות משתפת פעולה עם מערכת המשפט בהטעיית הציבור כדי לשמור על אמון הציבור במערכת

אור בסוק
23 תגובות לכתבה