רצח ידוע מראש: הדרך לצמרת של ולטר רתנאו - ויימאר - הארץ