ההיסטוריון אריק הובסבאום נזכר בימי נעוריו בברלין של רפובליקת ויימאר - הארץ