יום השפה העברית |

העברית חסרה את היכולת למות

לרגל יום השפה העברית שנחוג ביום חמישי השבוע ראוי להזכיר את פרנץ רוזנצווייג, ההוגה היהודי הגרמני שניסה לחדש את החיים היהודיים בגרמניה בין שתי מלחמות העולם, ולמרות התנגדותו לציונות הבין שלא יכולה להיות התחדשות יהודית אלא על בסיס השפה העברית

צבי ארליך
צבי ארליך

תגובות