ואז התחלתי לחלום: קורות חייו של "אם אין כסף אין תורה" - יום השואה 2012 - הארץ