נולדתי במקרה: על סימה פיטליוק - יום השואה 2012 - הארץ