את העולם ביקשת לבלוע: על אסתר-רוז'ה שפייזר - יום השואה 2012 - הארץ