המסע הבלתי סביר (בעליל) של הרולד פריי - מדף הספרים - הארץ