קטע מהספר עין החתול של מרגרט אטווד - פותחים ספר - הארץ