"סוסית" של לאה איני: פרק ראשון - פותחים ספר - הארץ