נכון שזה מרגש אותך? - פסח 2012 - נדבר גלויות - הארץ