היה ותערוק לספרי, פדרו קאמאצ'ו - פסח 2012 - נדבר גלויות - הארץ