למראה הנפש המתפתלת - פסח 2012 - נדבר גלויות - הארץ